30,000 تومان 22,900 تومان

تعداد صفحات :176 صفحه

کتاب مدیریت بحران برایان تریسی
کتاب مدیریت بحران – برایان تریسی (21 راز موفقیت در برابر بحران های زندگی)

30,000 تومان 22,900 تومان