140,000 تومان 99,000 تومان

تعداد : 2 جلد

هر جلد بیش از 500 صفحه

جلد:گالینگور سلفونی

کتاب فرقه ناجیه
کتاب فرقه ناجیه – مولف سلطان الواعظین شیرازی(تنها گروه شیعه که رستگار می شوند)

140,000 تومان 99,000 تومان