22,000 تومان 20,900 تومان

تعداد صفحات : 240 صفحه

همراه با تصاویری از شهید ابراهیم هادی

کتاب سلام بر ابراهیم
کتاب سلام بر ابراهیم جلد 1 (اثری جذاب از انتشارات شهید ابراهیم هادی)

22,000 تومان 20,900 تومان