45,000 تومان 39,900 تومان

علاوه بر ملاقاتها با امام زمان در این کتاب آلبوم عکس های بنای قدیم مسجد جمکران و بنای جدید آن آورده شده است.

بیش از 290 صفحه

ملاقات با امام زمان
ملاقات با امام زمان در مسجد مقدس جمکران

45,000 تومان 39,900 تومان