15,000 تومان 12,900 تومان

تعداد صفحات : 120 صفحه

به همراه زندگینامه سید علی قاضی و عکس هایی از ایشان

شرح دعای سمات
شرح دعای سمات – اثر آیت الله سید علی قاضی

15,000 تومان 12,900 تومان